مدیریت استراتژیک – سیاستهای بازرگانی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت راهبردی

جان پیرس و ریچارد رابینسون (سید محمودحسینی)

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تهران - علامه

2

مدیریت استراتژیک

فرد آر دیوید (علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

عمومی- علامه

3

مبانی مدیریت استراتژیک

جى . دیوید هانگر، توماس ال . ویلن (سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی)

دفتر پژوهش های فرهنگی

آزاد - تربیت مدرس - تهران

4

Strategic Management an integrated Perspective

Charles Hill, Gareth Jones

South-Western College Pub 

تربیت مدرس - علامه

5

STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY

THOMAS L. WHEELEN , J. DAVID HUNGER

Prentice Hall 

آزاد

6

جزوه خلاصه و نکات کلیدی مدیریت استراتژیک

علی یونسیان

 

آزاد

7

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

جان پیرس و ریچارد برادن رابینسون (سهراب خلیلی شورینی)

یادواره کتاب

آزاد

8

سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک

ویلیام گلوک، لارنس جاچ (سهراب خلیلی شورینی)

یادواره کتاب

آزاد

9

جزوه مدیریت استراتژیک

محمدعلی عبدالوند

-

آزاد

10

استقرار مدیریت استراتژیک

ایگور انسف، ادوارد مک دانل (عبدالله زندیه)

انتشارات سمت

بهشتی

11

Strategic Management Concepts

Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson

South-Western College Pub 

بهشتی

12

Strategic Management

ALEX MILLER Robert E. Hoskisson

McGraw–Hill

بهشتی

13

جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب)

هنری مینتزبرگ، بروس آلسترند، جوزف لمپل (محمود احمدپورداریانی)

 

بهشتی

14

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی

رالف استیسی (محمدرضا شجاعی)

 

بهشتی

15

مدیریت استراتژیک: فرآیند استراتژی

جیمز براین کویین، هنری مینتزبرگ و ... (محمد صائبی)

 

بهشتی

16

مدیریت استراتژیک

کارون جان، جفری هریسون (بهروز قاسمی)

انتشارات هیئت

 

17

جزوه کلاسی استراتژیک

سیدمحمود حسینی

شهیدبهشتی

بهشتی

18

جزوه کلاسی مدیریت استراتژیک

علی دیواندری

دانشگاه تهران

تهران

19

اسلایدهای تدریس در کلاس مقطع کارشناسی ارشد

علی دیواندری

دانلود رایگان از سایت دکتر دیواندری

تهران

 

تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل

مایکل آرمسترانگ (سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

عمومی- بهشتی - علامه

2

مدیریت منابع انسانی

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

عمومی - آزاد

3

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

سیدرضا سیدجوادین

نگاه دانش

مشهد- تهران

4

مدیریت منابع انسانی

نسرین جزنی

نشر نی

بهشتی

5

راهبرد منابع انسانی – معماری تغییرات

حسن رنگریز – عباسعلی حاجی کریمی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بهشتی

6

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اولیو لاندی، ا.جی کولینک (رضا نجاری، سیدحسین ابطحی، شمس الله جعفری نیا)

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

علامه

7

مدیریت منابع انسانی

سیدحسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

علامه

8

استراتژی های منابع انسانی

من شولم و پیتر بامبرگر (سیدمحمد اعرابی)

دفتر پژوهش های فرهنگی

علامه

9

برنامه ریزی نیروی انسانی

استیون رابینز، دیویدای. دی سنزو، دارماویرا آگاروالا (سیدحسین ابطحی، حشمت خلیفه سلطانی)

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

علامه

10

Fundamentals of Human Resource Management

Raymond Noe, John Hollenbeck , Barry Gerhart, Patrick Wright

 

بهشتی

11

پرورش راهبردی منابع انسانی

جان والتون (ناصر میرسپاسی، داریوش غلامزاده)

انتشارات میر

 

آزاد

12

مدیریت منابع انسانی استراتژیک با رویکرد جهانی آن

ناصر میرسپاسی

انتشارات میر

 

آزاد

13

مدیریت منابع انسانی (نگرشی نظام گرا)

ناصر میرسپاسی

 

آزاد

14

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

ناصر میرسپاسی

انتشارات میر

آزاد

15

برنامه ریزی نیروی انسانی

سیدرضا سیدجوادین

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران

16

مدیریت منابع انسانی (نگرش کاربردی)

حبیب الله دعایی

بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان

مشهد

17

مدیریت تحول

حبیب الله دعایی، میترا کاردانی، طیبه امین فر

بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان

مشهد

18

جزوه منابع انسانی مقطع لیسانس و فوق لیسانس

غلاععلی طبرسا

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

19

جزوه اداره منابع انسانی

حبیب الله دعایی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

 

تئوری های مدیریت – مدیریت رفتار سازمانی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

2

مدیریت تعارض و مذاکره

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

3

انتظار عدالت و عدالت در سازمان

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

4

مدیریت فشار روانی

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

5

تیم سازی در قرن بیست و یکم

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

6

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

7

رفتار سازمانی (3جلدی و یک جلدی)

رابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهش‌های فرهنگی

علامه – تهران - آزاد

8

مدیریت رفتار سازمانی

علی رضاییان

انتشارات سمت

بهشتی – تربیت مدرس

9

رفتار سازمانی

مورهد و گریفن (سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده)

انتشارات مروارید

آزاد - مشهد

10

مبانی رفتار سازمانی

استیون رابینز (قاسم کبیری، ناصر اشتری، فریبا نوری مجد)

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

شیراز- آزاد

11

مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)

روبرت کریتنر و آنجلو کینیکی (علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده)

نشر پیام پویا

تهران - مشهد

12

مدیریت رفتار سازمانی

سیدرضا سیدجوادین

نگاه دانش

تهران

13

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

علی اکبر افجه

انتشارات سمت

علامه

14

مبانی رفتار سازمانی

استیفن رابینز (فرزاد امیدواران و دیگران)

انتشارات کتاب مهربان نشر

تهران

15

مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)

آرین قلی پور

انتشارات سمت

تهران

16

مدیریت رفتار سازمانی

اصغر مشبکی – محمدحسین روحانی

نشر اقبال

تربیت مدرس

17

مدیریت رفتار سازمانی

کنت بلانچارد، پال هرسی (علی علاقه بند)

امیرکبیر

مشهد

18

Management of organizational Behavior Utilizing Human Resources

Paul Hersey, Kenneth H. Balanchard and Dewey Johnson

Prentice Hall

شیراز

19

اسلایدها یا خلاصه کتاب Organizational Behavior

Steven McShane, Mary Von Glinow

McGraw-Hill 

بهشتی - تهران

20

جزوه کلاسی کارشناسی و کارشناسی ارشد

علی رضاییان

دانشگاه شهیدبهشتی یا امام صادق

بهشتی – تربیت مدرس

21

جزوه انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی مقطع ارشد

علی رضاییان

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

22

جزوه کلاسی رفتار سازمانی

سعید مرتضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

23

کتابها و جزوات رفتار سازمانی

مهدی ایران نژاد پاریزی

دانشگاه آزاد

آزاد

24

جزوه کلاسی رفتار سازمانی

علی شیرازی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

 

تئوری سازمان دولتی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تئوری سازمان‌های دولتی

دنهارت (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی‌فرد)

انتشارات صفار

عمومی - تربیت مدرس، علامه، آزاد و تهران

2

مدیریت دولتی نوین

اون هیوز (سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمارزاده)

انتشارات مروارید

عمومی - تربیت مدرس، پردیس قم، علامه، آزاد و تهران

3

گفتارهایی در فلسفه مدیریت دولتی

سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد

انتشارات صفار

عمومی- علامه، تهران

4

مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی

سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد

انتشارات صفار

تربیت مدرس، علامه

5

مبانی دانش اداره دولت و حکومت (مبانی مدیریت دولتی)

علی اصغر پورعزت

انتشارات سمت

تهران

 

تئوری های مدیریت – مبانی سازمان

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تئوری و طراحی سازمان (2جلد)

ریچارد ال دفت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهش‌های فرهنگی

عمومی- تربیت مدرس- علامه – اصفهان – بهشتی – آزاد - مشهد

2

تئوری‌های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن

ماری جو هچ (حسن دانایی فرد)

انتشارات افکار

عمومی- بهشتی – علامه – تربیت مدرس – تهران – مشهد

3

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی

استیفن پی رابینز (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد)

انتشارات صفار- اشراقی

عمومی- شیراز- اصفهان- تهران- پردیس قم - مشهد

4

سیمای سازمان؛ مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن

گرت مورگان (اصغر مشبکی)

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عمومی - تربیت مدرس – تهران – علامه - مشهد

5

سازمان: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز (نگارش 2007)

ریچارد اسکات (حسن میرزایی اهرنجانی)

انتشارات سمت

عمومی - تهران – علامه - مشهد

6

اصول مدیریت

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی- تربیت مدرس

7

مبانی فلسفی تئوریهای سازمان

حسن میرزایی اهرنجانی

انتشارات سمت

عمومی- تهران –

8

نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان

گیبسون بارل و گارت مورگان (محمدتقی نوروزی)

انتشارات سمت

عمومی

9

سازمان؛ ساختار، فرآیند و ره آوردها

ریچارد اچ. هال (علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

عمومی

10

نظریه های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجددگرایی (2جلد)

حسین رحمان سرشت

نشر دوران

علامه (منبع اصلی) - آزاد

11

تئوری سازمان: اسطوره ها (2جلد)

استیون اوت، جی شفریتز (علی پارساییان)

ترمه

علامه

12

تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت

سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد

انتشارات صفار

تربیت مدرس

13

مبانی سازمان و مدیریت

سیدرضا سیدجوادین

انتشارات نگاه دانش

تهران

14

طراحی ساختار سازمانی

سیدمحمد اعرابی

دفتر پژوهش‌های فرهنگی

علامه

15

اصول و مبانی مدیریت

عبدالله جاسبی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – دفتر گسترش تولید علم

آزاد

16

سازمان و مدیریت

رضا نجف بیگی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – دفتر گسترش تولید علم

آزاد

17

مدیریت؛ جلد اول- مقدمه ای بر مدیریت، مدیریت در قرن بیست و یکم، برنامه ریزی

استونر، فریمن، گیلبرت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

آزاد

18

مدیریت؛ جلد دوم- سازماندهی، رهبری، کنترل

استونر، فریمن، گیلبرت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

آزاد

19

تئوریها و فرآیند مدیریت

هربرت جی هیکس (ترجمه سهراب خلیلی شورینی )

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

آزاد

20

تجزیه و تحلیل سیستم ها

علی رضاییان

انتشارات سمت

بهشتی

21

مدیریت عمومی

سیدمهدی الوانی

نشر نی

عمومی

22

اسلایدهای کتاب Organization Theory , A Strategic Approach

B.J. Hodge, William P. Anthony, Lawrence M. Gales

Prentice Hall 

بهشتی

23

جزوه کلاسی کارشناسی ارشد

علی رضاییان

دانشگاه امام صادق

بهشتی

24

جزوات کلاسی تئوریهای مدیریت

حسن دانایی فرد

دانشگاه تربیت مدرس

تربیت مدرس

25

جزوه کلاسی تئوری های مدیریت

سهراب خلیلی شورینی

 

آزاد

26

جزوه تئوری سازمان

سعید مرتضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

 

تئوریهای تصمیم گیری

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تصمیم گیری و تحقیق در عملیات مدیریت

محمدجواد اصغرپور

نشر دانشگاه تهران

عمومی

 

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

سیدمهدی الوانی

انتشارات سمت

عمومی- تربیت مدرس – علامه – آزاد - تهران

2

فرایند خط مشی گذاری عمومی

فتاح شریف زاده و سیدمهدی الوانی

انتشارات علامه طباطبایی

علامه – پردیس قم تهران – آزاد

3

مطالعه خط‌مشی عمومی

مایکل هاولت وام رامش (عباس منوریان، ابراهیم گلشن)

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

تهران

4

تحلیل فرآیندی خطمشی گذاری و تصمیم گیری

محمد سعید تسلیمی

انتشارات سمت

تهران

5

تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی

حسن گیوریان، محمدرضا ربیعی مندجین

انتشارات یکان

تهران

6

Understanding public policy

Thomas R. Dye

Prentice Hall 

تهران

 

مدیریت تطبیقی و توسعه

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

اداره امور عمومی تطبیقی

فرل هدی (سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده)

نشر اندیشه های گوهربار یا عصر فرزانگان

آزاد - تهران

2

مدیریت تطبیقی

فرل هدل (منوچهر شجاعی)

انتشارات دانشگاه تهران

تهران

3

مدیریت تطبیقی

راگهو نات (عباس منوریان)

انتشارات کتاب مهربان نشر

تهران

 

سیستمهای اطلاعات مدیریت

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

Information Systems: A Management Approach

S.R. Gordon and J. R. Gordon

سال 2004

شیراز

2

Management InformationSystems

Larry Long

سال 1989

شیراز

 

ارزیابی تکنولوژی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

ارزیابى تکنولوژى؛ ابزار کمک به سیاستگذاری

سیدسروش قاضی نوری

مرکز صنایع نوین

علامه

2

جزوه کلاسی

قاضی نوری

دانشگاه علامه طباطبایی

علامه

 

تئوریهای اقتصادی تکنولوژی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

اقتصاد رشد و توسعه (2جلد)

مرتضی قره باغیان

نشر نی

علامه

2

جزوات و مقالات

سیدرضا سلامی

دانشگاه علامه طباطبایی

علامه

 

پیش بینی تکنولوژی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت تکنولوژى: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

طارق خلیل (سید محمد اعرابی، داود ایزدی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

علامه

2

آینده نگارى؛ از مفهوم تا اجرا

روح الله قدیری و امیر ناظمی اشنی

مرکز صنایع نوین

علامه

3

101 تکنیک حل خلاق مساله

ام هیگینز، جیمز (محمود احمدپورداریانی)

انتشارات امیرکبیر

علامه

4

International technology transfer and catch-up in economic development

S. Radosevic

Edward Elgar Publishing

علامه

5

جزوات و مقالات

سید حبیب الله طباطباییان

دانشگاه علامه طباطبایی

علامه

 

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مدیریت مالی و تئوریهای مالی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

رضا راعی، احمد تلنگی

انتشارات سمت

عمومی- تهران – بهشتی – علامه - آزاد

2

مدیریت سرمایه گذاری

جونز چارلز (رضا تهرانی، عسگر نوربخش)

نگاه دانش

تهران – بهشتی - علامه

3

مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار

علی جهانخانی، علی پارساییان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران – بهشتی - علامه

4

مدیریت مالی میانه

یوجین بریگام، لویی سی گاپنسکی (علی پارساییان)

انتشارات ترمه

تهران – بهشتی - علامه

5

تئوری نوین سرمایه گذاری (2جلد)

رابرت هاوگن (علی پارساییان، بهروز خدارحمی (

انتشارات ترمه

تهران – بهشتی - علامه

6

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

رضا راعی، علی سعیدی

انتشارات سمت

تهران – بهشتی - علامه

7

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جان ادوارد هال (علی صالح آبادی، سجاد سیاح)

گروه رایانه تدبیر پرداز

تهران – بهشتی - علامه

8

تئوریهای مالی

جان فردریک وستون، توماس ای. کوپلند، کولدیپ شاستری (رضا تهرانی)

نگاه دانش

تهران – بهشتی - علامه

9

نظریه های مالی نوین

رابرت هاوگن (غلامرضا اسلامی بیدگلی، شهاب الدین شمس، هستی چیت سازان

دانشگاه تهران

تهران – بهشتی - علامه

10

مبانی مدیریت مالی

فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، فرشاد هیبتی

انتشارات ترمه

آزاد

11

مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)

فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، شادی شاهوردیانی

کساکاوش

آزاد

12

مدیریت مالی

رضا شباهنگ

سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی

آزاد

 

مدیریت بازاریابی – بازارشناسی و مسائل بازار

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

بازاریابی و مدیریت بازار

داور ونوس، احمد روستا، عبدالحمید ابراهیمی

انتشارات سمت

تهران- بهشتی- علامه

2

مبانی مدیریت بازاریابی

فیلیپ کاتلر (علی پارساییان)

انتشارات ترمه

تربیت مدرس- تهران

3

اصول بازاریابی

فیلیپ کاتلر- گری آرمسترانگ ( بهمن فروزنده)

نشر آموخته

تهران – تربیت مدرس

4

تحقیقات بازاریابی

داور ونوس، احمد روستا، عبدالحمید ابراهیمی

انتشارات سمت

تهران- بهشتی

5

مدیریت بازاریابی

فیلیپ کاتلر ( بهمن فروزنده)

نشر آموخته یا آتروپات

تهران – تربیت مدرس

6

استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور

هارپر بوید، جان مالینز، جان کلود لرش، اورویل واکر (سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی)

دفتر پژوهش های فرهنگی

علامه

7

مدلهای کمی در تحقیقات بازاریابی

پرفسور فیلیپ هانس و دکتر ریچارد پاپ (کامبیز حیدرزاده)

کساکاوش

آزاد

8

بازاریابی خلاق: روش های کشف ایده های راه گشا در بازاریابی

فرناندو تریاس دبس، فیلیپ کاتلر (کامبیز حیدرزاده، رضا رادفر)

کساکاوش

آزاد

9

ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی: نشانه ها و راه حل ها

فیلیپ کاتلر (کامبیز حیدرزاده)

کساکاوش

آزاد

10

برنامه ریزی بازاریابی: مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی ها، تجربیات و مستندات

علی اکبر اسلام

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 

11

Consumer Behavior

William L. Wilkie

Wiley

 

بازاریابی بین الملل

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت بازاریابی جهانی

وارن جی کیگان (عبدالحمید ابراهیمی، غلامرضا جمشیدنژاد)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

تهران - علامه

2

International Marketing

Philip Cateora and John L. Graham

McGraw-Hill

تهران

3

بازاریابی جهانی

اچ اختر (حسن اسماعیل پور، محسن نجفیان)

انتشارات نگاه دانش

 

4

بازاریابی بین المللی

محمدعلی بابایی زکلیکی

انتشارات سمت

 

 

بازرگانی بین الملل

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

بازارگانی بین الملل

محمد حقیقی

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران

 

بازارها و موسسات مالی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مبانی بازارها و نهادهای مالی

فرانک فبوزی، فرانکومودیلیانی و مایکل فری (حسین عبده تبریزی)

نشر آگه

عمومی - تهران

 

مدیریت تولید – سیستم های تولیدی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت تولید و عملیات نوین

احمدجعفرنژاد

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عمومی- تهران

2

مدیریت تولید

هایده متقی

نشر کیومرث

عمومی - بهشتی

3

مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی (3جلد)

محمدسعید صفاکیش، محمد سیدحسینی

سازمان مدیریت صنعتی

آزاد

4

رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بهشتی

5

رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرایندهای کسب وکار

اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بهشتی

6

استراتژی کلاس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی

حسن فارسیجانی

نشر قصیده سرا

بهشتی

7

کلاس جهانی سازمانها و مدیریت کیفیت جامع

حسن فارسیجانی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بهشتی

8

Production And Operations Management

Chase Richard B Aquilano Nicholas J

McGraw-Hill

بهشتی

9

principles of Operations Management

Jay Heizer, and Barry Render

سال 2001

شیراز

10

The Manufacturing Challenge

S.Stephanou

سال 1992

شیراز

11

اسلایدهای سیستم های تولیدی نوین

تدریس در کلاس سمینار در مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

دانشگاه شهیدبهشتی 

بهشتی

12

جزوه مدیریت تولید لیسانس و ارشد

اکبر عالم تبریز

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

13

جزوه مدیریت تولید پیشرفته (مقطع ارشد)

حسن فارسیجانی

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

14

جزوات کلاسی

لعیا الفت

دانشگاه علامه طباطبایی

علامه

15

جزوه کلاسی تولید و دروس مرتبط

سیدحسینی

 

آزاد

16

جزوه کلاسی تولید و دروس مرتبط

جمشید ناظمی

 

آزاد

17

مقدمه ای بر مدیریت عملیات

حسن فارسیجانی

دانلود رایگان از سایت دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

18

سیستم ساخت و طراحی زنجیره تأمین

حسن فارسیجانی

دانلود رایگان از سایت دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

 

اقتصاد

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

اقتصاد مدیریت پیشرفته

محمدرضا حمیدی زاده

انتشارات حامی

بهشتی

2

تحلیل سیر نظریه های اقتصادی

محمدرضا حمیدی زاده

انتشارات ترمه

بهشتی

3

اقتصاد خرد

محسن نظری

نگاه دانش

عمومی

4

اقتصاد کلان

محسن نظری

نگاه دانش

عمومی

5

اقتصاد خرد

غلامحسین خورشیدی

انتشارات سنجش

بهشتی

6

اقتصاد کلان

غلامحسین خورشیدی

نشر برادران

بهشتی

7

تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت

دومینیک سالواتوره (سیدجواد پورمقیم)

نشر نی

بهشتی

8

اقتصاد کلان

تیمور رحمانی

نشر برادران

تربیت مدرس

9

مقدمه ای بر اقتصاد خرد

مهدی تقوی

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

آزاد

10

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان)

مهدی تقوی

انتشارات دانشگاه پیام نور

آزاد

11

جزوه اقتصاد

امجدی

ماهان

عمومی

 

ریاضی عمومی

نام کتاب

سرفصل

دانشگاههای هدف

کلیه کتب مرتبط با سرفصل آزمون

مختصات دکارتی، مختصات قطبی، اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه و نمایش هندسی اعداد مختلط، نمایش قطبی اعداد مختلط، توابع، جبر توابع و قضایای مربوطه، پیوستگی، مشتق، دستورهای مشتق گیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توایع مثلثاتی و توابع معکوس آنها، قضیه رل، قضیه میانگین، بسط تیلر، کاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق، منحنی ا در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشه های معادلات، تعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، روشهای تقریبی برآورد انتگرال، کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت، حجم، طول منحنی، گشتاور، مرکز ثقل، کار و ... (در مختصات دکارتی و قطبی)، لگاریتم و تابع نمایی و مشتق آنها، تابع هذلولوی و ...، روشهای انتگرال گیری مانند تعویض متغیر، جزء به جزء، و تجزیه کسرها، برخی تعویض متغیرهای خاص، دنباله و سری عددی و قضایای مربوطه، سری توان و قضیه تیلور یا باقیمانده.

صنعتی شریف

 

زبان تخصصی انگلیسی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

Management: A Global Perspective

Weihrich, H. and H. Koontz

McGraw-Hill

عمومی- بهشتی

2

Organization Theory

Stephen Robbins

سال 1990

عمومی- شیراز

3

Management of organizational Behavior Utilizing Human Resources

Paul Hersey, Kenneth H. Balanchard and Dewey Johnson

 

شیراز

4

زبان تخصصی مقدماتی و پیشرفته

داور ونوس

انتشارات دانشگاه تهران

تهران

5

زبان تخصصی مدیریت

علی اکبر افجه ای، حسین منتی

نشر سنجش

علامه

6

Strategic Marketing

Davidw.Cravens

Dannely &Sons Company - 1994

پیام نور (گرایش بازرگانی)

7

The new Era of Management

Richard L . Daft

Thomson (انتشارات خوارزمی)

پیام نور (گرایش منابع انسانی)

 

زبان عمومی (آزمونهای سطح تافل)

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

راهنمای جامع آزمون تافل

سیدمحمدرضا ناصرزاده، یاشار دهدشتی

انتشارات نگاه دانش

عمومی

2

مجموعه سوالات تافل آزمون ورودی دکترا (دانشگاه تربیت مدرس و تهران)

حسین اصغرپور

انتشارات نورعلم همدان

عمومی

3

ترجمه کامل Essential words for the TOEFL

مریم صبوری

اندیشه خلاق

عمومی

4

تافل راهنما

ابراهیم نظری تیموری

انتشارات رهنما

عمومی

5

گرامر جامع زبان انگلیسی از پایه تا تافل

آرش روزبهانی و سعید پیکارجو

نشر آنیش

عمومی

 

روش تحقیق

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

روش تحقیق در علوم رفتاری

زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی

موسسه نشر آگه

عمومی- بهشتی – تهران – پردیس قم - مشهد

2

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع

حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر

انتشارات صفار

عمومی- علامه – تربیت مدرس – آزاد – تهران - بهشتی

3

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع

حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر

انتشارات صفار

عمومی- علامه – تربیت مدرس – آزاد – تهران - بهشتی

4

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

علی دلاور

انتشارات دانشگاه پیام نور یا ویرایش

آزاد - تربیت مدرس- پردیس قم

5

روشهای تحقیق در مدیریت

اوما سکاران (محمد صائبی، محمود شیرازی)

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور

بهشتی - مشهد

6

روش تحقیق در مدیریت

غلامرضا خاکی

انتشارات بازتاب

آزاد - مشهد

7

روش تحقیق در علوم اجتماعی

کیوی و کامپنهود (عبدالحسین نیک گهر)

انتشارات توتیا

علامه

8

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

محمدرضا حافظ نیا

انتشارات سمت

مشهد

9

شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش)

حیدرعلی هومن

پیک فرهنگ

بهشتی

10

چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی

آلن فرانسیس چالمرز (سعید زیباکلام)

انتشارات سمت

تهران

11

روش تحقیق کیفی

گرچن راس من، کاترین مارشال (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

علامه

12

پیمایش در تحقیقات اجتماعی (فصل1و2و3)

دواس (هوشنگ نائبی)

نشرنی

تهران

13

جزوات کلاسی روش تحقیق

حسن دانایی فرد

دانشگاه تربیت مدرس

تربیت مدرس

14

جزوه کلاسی روش تحقیق

حمید خداداد حسینی

دانشگاه تربیت مدرس و امام صادق(ع)

تربیت مدرس

15

جزوه کلاسی روش تحقیق مقطع لیسانس

غلامعلی طبرسا

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

16

جزوه کلاسی روش تحقیق مقطع لیسانس و ارشد

محمود شیرازی

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

17

جزوه کلاسی روش تحقیق

فریبرز رحیم نیا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

 

تحقیق در عملیات – سیستم های کمی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته)

اکبر عالم تبریز - علی یونسیان

پوران پژوهش

عمومی- بهشتی

2

مدل سازی ریاضی

محمدرضا مهرگان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سمت

عمومی- تهران - آزاد

3

پژوهش عملیاتی پیشرفته

محمدرضا مهرگان

نشر کتاب دانشگاهی

عمومی – تهران - آزاد

4

تحقیق در عملیات (2 جلد)

هیلیر و لیبرمن (محمد مدرس و اردوان آصف وزیری)

نشر جوان

شیراز - بهشتی

5

آشنایی با تحقیق در عملیات

حمدی طه (محمدرضا علیرضایی، مهدی طلوع)

نشر آذرخش

شیراز - بهشتی

6

تحقیق در عملیات

عادل آذر

نشر علوم نوین

تربیت مدرس

7

تحقیق در عملیات پیشرفته

محمدجواد اصغرپور

انتشارات دانشگاه تهران

 

8

مباحث نوین تحقیق در عملیات

منصور مومنی

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران

9

تحقیق در عملیات

بهروز دری، محمود صارمی، محمدرضا مهرگان

انتشارات سمت

بهشتی

10

مروری بر مدل­ها و مسائل پژوهش عملیاتی

بهروز دری، حسن دانایی فرد

انتشارات صفار

بهشتی

11

تحقیق در عملیات2

میربهادرقلی آریانژاد، سیدجعفر سجادی

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

آزاد

12

سیستم های پویا؛ اصول و تعیین هویت

نظام الدین فقیه

انتشارات سمت

شیراز (گرایش سیستم ها)

13

شبیه سازی سیستم ها

نظام الدین فقیه

انتشارات نوید

شیراز (گرایش سیستم ها)

14

مهندسی تعمیرات و نگهداری

نظام الدین فقیه

انتشارات نوید

شیراز (گرایش سیستم ها)

15

جزوه کلاسی کارشناسی ارشد

اکبر عالم تبریز

دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

16

جزوه تحقیق درعملیات

عباس طلوعی اشلقی

دانشکده مدیریت – دانشگاه آزاد – واحد علوم تحقیقات

آزاد

17

جزوات کلاسی لیسانس (پژوهش3) و فوق لیسانس (غیرخطی)

فرهاد فرزد

دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

18

جزوات کلاسی لیسانس (پژوهش3) و فوق لیسانس (مدلسازی)

بهروز دری

دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

 

تحلیل آماری

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد)

عادل آذر، منصور مؤمنی

انتشارات سمت

عمومی- تربیت مدرس – تهران - مشهد

2

تحلیل آماری پیشرفته، همراه با سوالات کنکور دکتری دانشگاهها

جمشید صالحی صدقیانی

نشر هوای تازه

عمومی- علامه - مشهد

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت

جمشید صالحی صدقیانی، ایرج ابراهیمی

نشر هستان

علامه

4

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد

مهدی صفاری، فریده حق شناس، منیژه هادی نژاد

نشر آوای نور

آزاد

5

مفاهیم اساسی آمار (3جلد)

علی مدنی

موسسه عالی حسابداری

آزاد

6

مبانی استنتاج آماری (3جلد)

علی مدنی

انتشارات دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات

آزاد

7

Statistics for management and Economics

William Mendenhall, James E. Reinmuth and Robert Beaver

سال 1999

شیراز

8

Statistics for Managers

David M. Levine, Mark L. Berenson and David Stephan

سال 1998

شیراز

9

جزوه آمار 2 و آمار کارشناسی ارشد

محمود شیرازی

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

10

جزوه آمار کارشناسی ارشد

اکبر عالم تبریز

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

11

جزوه کلاسی آمار

عادل آذر

دانشگاه تربیت مدرس

تربیت مدرس

12

جزوه آمار

ابوالقاسم مرآت

موسسه ماهان

عمومی

13

آمار و احتمال

جلیل جلیلی خشنود، ابوالقاسم مرآت

انتشارات نگاه دانش نوین

آزاد

 

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

 

ضرایب، تعداد و زمان پاسخگویی به سوالات رشته مدیریت صنعتی

نام درس

ضریب

سال 1387

سال 1388

تعداد سوال

زمان

تعداد سوال

زمان

تئوری های سازمان و مدیریت

2

5

80

5

75

اقتصاد

1

6

120

4

90

تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

3

5

70

6

90

آمار و روش تحقیق

3

2روش، 8 آمار

120

13آمار، 4 روش

120

مدیریت استراتژیک

1

3

120

6

90

رفتار سازمانی

1

7

70

8

45

مدیریت تولید و عملیات

2

4

80

6

120

زبان تخصصی انگلیسی

3

3

120

5

60

 

ضرایب، تعداد و زمان پاسخگویی به سوالات رشته مدیریت دولتی

نام درس

ضریب

سال 1387

سال 1388

تعداد سوال

زمان

تعداد سوال

زمان

آمار و روش تحقیق

3

9آمار، 4روش

120

10آمار، 2 روش

120

زبان تخصصی انگلیسی

3

2

50

2

60

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دولتی

3

5

60

4

60

مدیریت تطبیقی و توسعه

2

3

120

4

90

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

3

3

30

4

40

تئوری های سازمان و مدیریت دولتی

3

3

90

5

90

اقتصاد و مالیه عمومی

2

4

100

4

75

 

ضرایب، تعداد و زمان پاسخگویی به سوالات رشته مدیریت بازرگانی

نام درس

ضریب

سال 1387

سال 1388

تعداد سوال

زمان

تعداد سوال

زمان

مدیریت استراتژیک

2

5

120

6

90

تئوری های سازمان و مدیریت

2

4

80

4

60

رفتار سازمانی

1

2

105

4

50

مدیریت بازاریابی

4

5

60

4

80

آمار

2

11

110

10

105

روش تحقیق

2

4

60

5

90

اقتصاد

2

4

100

4

75

زبان تخصصی انگلیسی

3

2

90

2

80

 

ضرایب، تعداد و زمان پاسخگویی به سوالات رشته مدیریت مالی

نام درس

ضریب

سال 1387

سال 1388

تعداد سوال

زمان

تعداد سوال

زمان

تئوری های سازمان و مدیریت

2

4

80

4

60

اقتصاد

2

4

100

4

75

پژوهش عملیاتی

1

4

90

4

100

آمار

2

11

110

10

105

مدیریت استراتژیک

2

5

120

6

90

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

4

5

75

5

100

روش تحقیق

2

4

60

8

90

زبان تخصصی انگلیسی

3

-

90

6

75

 

ضرایب، تعداد و زمان پاسخگویی به سوالات رشته مدیریت تکنولوژی

 

نام درس

ضریب

سال 1388

تعداد سوال

زمان

انتقال تکنولوژی

3

5

75

مدیریت نوآوری

3

5

60

تئوریهای سازمان، مدیریت و رفتار

2

5

75

پیش بینی تکنولوژی

3

3

60

تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

2

7

90

اقتصاد

2

6

60

آمار و روش تحقیق

2

4روش، 3 آمار

90

زبان

3

3

75

 

ضرایب رشته مدیریت رسانه ای

نام درس

ضریب

تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی

2

 

نظریه ها و مفاهیم ارتباطات

3

 

آمار و روش تحقیق

2

 

زبان تخصصی انگلیسی

3

 

 

ضرایب رشته مدیریت آموزشی

 

نام درس

ضریب

نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی

1

 

فلسفه مدیریت آموزشی

1

 

روشها و فنون تدریس

1

 

آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزیابی

2

 

رفتار سازمانی در موسسات آموزشی

2

 

زبان تخصصی انگلیسی

3

 

 ضرایب رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

نام درس

ضریب

آمار زیستی

2

 

تئوریهای مدیریت

3

 

برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

2

 

اقتصاد و بهداشت و درمان

2

 

سازمان و مدیریت شبکه بهداشت و درمان کشور

3

 

زبان تخصصی انگلیسی

3

 

 

ضرایب رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

 

نام درس

ضریب

تئوری های سازمان و مدیریت

3

 

روش تحقیق

4

 

زبان تخصصی انگلیسی

4

 

فرهنگ هنر ایران و جهان

3

 

جامعه شناسی فرهنگی

3

 

بودجه و برنامه ریزی مالی

4

 

 

ضرایب رشته مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست

 

نام درس

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

 

مدیریت محیط زیست

3

 

اثرات توسعه بر محیط زیست

3

 

ریاضیات آماری

2

 

آلودگیهای محیط زیست

2

 

 

ضرایب رشته مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست

 

نام درس

ضریب

زبان تخصصی (انگلیسی یا فرانسه)

2

 

شناخت محیط زیست

1

 

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

2

 

حقوق بین الملل محیط زیست

3

 

حقوق داخلی محیط زیست

3

 

 

ضرایب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

 

نام درس

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

 

آمار و روش های تحقیق

2

 

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

3

 

اصول و فلسفه تربیت بدنی

2

 

اصول و مبانی مدیریت

2

 

 

ضرایب رشته مدیریت آموزش عالی

نام درس

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

 

نظریه های پیشرفته سازمان و مدیریت در آموزش عالی

3

 

فلسفه مدیریت آموزش عالی

1

 

آمار و روش تحقیق

2

 

برنامه ریزی در آموزش عالی

2

 

تحلیل رفتار سازمانی و روابط انسانی در آموزش عالی

1

 

 

 

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

 

نام رشته

سال 1387

سال 1388

سال 1389

مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران، قشم

مدیریت دولتی

علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، قزوین

علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان

علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، کرمان

مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی

-

-

قزوین

مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات

علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها

علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات تبریز

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات تبریز

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت تکنولوژی

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت- مدیریت مالی

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت – مدیریت رسانه ای

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت آموزشی

علوم و تحقیقات تهران، ساری

علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن

علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی

علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی

علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی

مدیریت آموزش عالی

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

علوم و تحقیقات تهران

 

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

 

نام رشته/ گرایش

سال 1387

سال 1388

مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

345

380

مدیریت دولتی

184

295

مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات

86

105

مدیریت تکنولوژی

68

65

مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها

40

59

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

41

39

مدیریت- مدیریت مالی

-

195

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

-

125

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

-

66

مدیریت محیط زیست

-

80

مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست

-

28

نکته: تعداد شرکت کنندگان تنها مربوط به واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد است و تعداد شرکت کنندگان سایر واحدها را شامل نمی شود

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

 

رشته مدیریت صنعتی

دروس عمومی هر سه گرایش

نام درس

تعداد واحد

تحلیل آماری

2

مبانی فلسفه علم و روش شناسی تحقیق

2

تحلیل فلسفه نظریه های اقتصادی

2

نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

3

آمار کاربردی

2

اسلام و مدیریت

2

تجزیه و تحلیل مدلهای کمی در تصمیم گیریهای مدیریت

3

 

دروس تخصصی گرایش تحقیق در عملیات

نام درس

تعداد واحد

سیستمهای پویای صنعتی

3

برنامه ریزی غیرخطی

3

تحلیل سیستم های موجودی انبار و نگهداری کالا

3

مدلسازی ریاضی

3

تئوری قابلیت اطمینان

3

کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی

3

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)

3

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت تولید و عملیات

نام درس

تعداد واحد

طراحی سیستمهای پیشرفته تولید و عملیات

3

مفاهیم جدید سیستمهای نگهداری موجودی پیشرفته

3

برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل پیشرفته

3

ارزیابی اقتصادی پروژه ها

3

اقتصاد صنعتی و مهندسی پیشرفته

3

نظریه اعتبار و قابلیت اطمینان

3

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت سیستمها

نام درس

تعداد واحد

اصول سیستمهای پویا

3

مطالعات تطبیقی سیستمهای اجتماعی

3

پویایی صنعتی

3

مدیریت فرآیند نوآوری

3

تئوریهای تغییرات برنامه ریزی شده

3

کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم‌گیری و برنامه ریزی

3

 

 

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

 

 

سال 1387

سال 1388

شهریه ثابت - ریال

15445600

17762400

شهریه متغیر دروس نظری (هر واحد) – ریال

1543300

1774700

شهریه متغیر دروس عملی (هر واحد) – ریال

1851900

2129600

پایان نامه (هر واحد) - ریال

5238300

6024000

توجه: شهریه مربوط به رشته های علوم انسانی و داوطلبان غیربورسیه می باشد.

 

هزینه ثبت نام

 

سال 1387

سال 1388

سال 1389

دکتری تخصصی با آزمون

580000

640000

700000

دکتری تخصصی بدون آزمون

70000

80000

90000

دفترچه راهنما

6000

6500

7000

توجه: قیمت ها به ریال است

هزینه دعوت به مصاحبه برای آن عده از داوطلبان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون که پس از بررسی مدارک به مصاحبه دعوت می شوند، به صورت مجزا دریافت می شود.

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

 کلیه پذیرفته شدگان پس از پذیرش و ورود به دوره دکتری تخصصی برای فارغ التحصیلی ملزم به شرکت در یکی از آزمونهای زیر و کسب حدنصاب ذکر شده می باشند.

آزمون

TOEFL

IELTS

TOLIMO

MCHE

حدنصاب

520

6

520

60

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

 دانشگاه آزاد اسلامی از میان پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی ( Ph.D. ) خود در صورت نیاز تعدادی را به صورت بورسیه می پذیرد.

  شرایط دریافت بورس تحصیلی:

1- مومن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و داشتن صلاحیت لازم برای عضویت هیات علمی طبق ضوابط و آیین نامه استخدام هیات علمی دانشگاه.

2- نداشتن بیش از 35 سال سن برای داوطلبان دوره دکتری تخصصی تا تاریخ 1 مهر 1389 (این تاریخ برای داوطلبان آزمون سال 1389 می باشد)

3- عدم اشتغال در سازمانها و موسسات دولتی و وابسته و همچنین نداشتن تعهد خدمت به آنها

4- سپردن تعهد خدمت دو برابر سنوات استفاده از بورس تحصیلی در دفتر اسنادرسمی و همچنین سپردن وثیقه که نوع و میزان آن را دانشگاه تعیین و اعلام می نماید.

5- دانشجویان بورسیه در صورت اعزام به خدمت وظیفه عمومی پس از اتمام طرح سربازی طول مدن خدمت و در صورتی که طرح سربازی خود را در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بگذرانند سنوات مربوط به گذراندن طرح سربازی آنان با تعهد یک برابر اضافی که جمعا مدت 4 سال خواهد بود به مدت تعهد اضافه شده و تاثیری در کاهش ایام تعهد خدمت موضوع بند 4 نخواهد داشت.

6- متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی پس از قبولی قطعی در دوره دکتری تخصصی می توانند با مراجعه به واحدهای دانشگاهی تابعه مناطق چهارده گانه دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به ارائه درخواست و انجام مراحل بورسیه خود با توجه به ضوابط اقدام نمایند و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری کنند.

7- دانشگاه آزاد اسلامی پس از مدت مقرر برابر آیین نامه های جاری تقاضاها را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق با شرایط، زمان مصاحبه را که منحصرا برای پذیرش بورسیه انجام می گیرد به طریق مقتضی به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.

8- دانشجوی بورسیه مکلف است برابر مقررات در هر یک از واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور بنابه تشخیص شورای بورس سازمان مرکزی دانشگاه بدون عذر و بهانه ای به انجام وظایف دانشگاهی محوله ادامه دهد، مگر اینکه قبلا در مورد محل خدمت او توافق حاصل شده باشد.

9- قطع بورس تحصیلی محدود به موارد زیر است:

الف) دانشجوی بورسیه به دلایل آموزشی قادر به ادامه تحصیل نباشد.

ب) دانشجو از عهده انجام برنامه های آموزشی ارائه شده از طرف گروه آموزشی مربوط برنیاید.

ج) دانشجو دلیل قانع کننده ای برای انصراف از ادامه استفاده زا بورس ارائه دهد.

10- دانشجویان بورسیه موظفند به طور تمام وقت و برابر آیین نامه های مربوط، به امر تحصیل و تحقیق ادامه دهند.

11- دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مورد نیاز خود بنا به تشخیص شورای بورس دانشگاه دانشجوی دوره دکتری تخصصی را با توجه به ضوابط، بورسیه می نماید.

 

نکات :

1- با توجه به اینکه اعطای بورس تحصیلی پس از قبولی در دوره دکتری انجام می پذیرد، لذا داوطلبان از ارسال هرگونه مدرک در این مورد جدا خودداری نمایند.

2- برای پذیرفته شدگان در برخی از رشته ها که امکان بورسیه نیست، از طریق حوزه معاونت دانشجویی وام های بلندمدت درنظر گرفته شده است.

3-کسانی که در استخدام (اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی) سازمانها یا نهادهای دیگر باشند نمی توانند بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی شوند.

4- کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی (اعم از بورسیه یا آزاد) باید به طور تمام وقت به تحصیل در این دوره بپردازند.

5- دانشجویان بورسیه در قبال هشت ساعت تدریس موظفی با درجه مربی پایه یک و دریافت حقوق مربوط و پرداخت شهریه آنان از طرف واحد محل خدمت، به صورت تمام وقت به تحصیل در دوره دکتری تخصصی می پردازند. بر اساس بخشنامه های صادره، واحدهای دانشگاهی می توانند علاوه بر هشت ساعت موظفی تا سه ساعت دیگر تدریس برای آنان منظور و حق التدریس آن را پرداخت نمایند.

6- کلیه بورسیه ها باید تعهدنامه لازم را امضا کنند تا چنانچه در هر مرحله از تحصیل ثابت شود که به کار اشتغال دارند، دانشگاه حق اخراج و توقف تحصیل آنها را داشته و در صورت اخراج هزینه انصراف را نیز طبق مقررات از آنان دریافت نمایند.

 

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |

 دانشگاه آزاد اسلامی با هدف جذب نخبگان علمی و ترغیب دانشجویان به تلاش مستمر در عرصه تولید و انتقال دانش (پژوهش و آموزش) بدون برگزاری آزمون اقدام به پذیرش فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در دوره دکتری تخصصی می نماید.

شرایط پذیرش:

داوطلبان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می بایستی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما دارای شرایط زیر باشند:

1- دارا بودن حداقل میانگین نمرات 18 در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین 17 برای سایر رشته ها (از جمله رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی).

2- دارا بودن حداقل میانگین 17 جهت فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای.

3- متقاضیان دوره بدون آزمون لازم است فاقد دروس معادل سازی شده باشند.

4- متقاضیان دوره بدون آژمون لازم است بر اساس مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر در 6 نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

5- دارا بودن حداقل نمره پایان نامه 18.5 جهت کلیه رشته ها.

6- حداکثر سن تا پایان 31 شهریور ماه سال پذیرش، سی سال تمام. (این بند برای داوطلبان سال 1389 می باشد و در سالهای آینده به نسبت تغییر می نماید)

7- حداکثر سن برای مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان 31 شهریور ماه سال پذیرش، چهل سال تمام.

8- داوطلبان شرکت در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون علاوه بر دارا بودن شرایط سنی مذکور در بند 6 باید حداکثر فارغ التحصیل سه دوره قبل مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای باشند اعضای هیات علمی از این شرط مستثنی هستند.

9- متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتری تخصصی.

10- داوطلبان دوره بدون آزمون لازم است کلیه مقالات و تولیدات علمی خود را پس از ثبت نام به مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نمایند. بدیهی است عدم کسب حدنصاب امتیاز لازم جهت مقالات و تولیدات علمی منجر به حذف داوطلب از دوره بدون آزمون خواهد شد.

11- از آنجایی که صرف دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره بدون آزمون به منزله قبولی نمی باشد و پذیرش در این دوره براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می باشد لذا به منظوراستفاده از امکان قبولی در آزمون دکتری تخصصی در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمون به داوطلبان توصیه می گردد که در دوره دکتری تخصصی با آزمون نیز شرکت نمایند .

12- متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون می بایستی در زمان ثبت نام در آزمون از مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای فارغ التحصیل شده باشند.

13- داوطلبان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون می بایستی اصل مدرک فارغ التحصیلی و تصویر آن به انضمام تاییدیه مدرک از دانشگاه صادرکننده مدرک مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه ای تحصیلی و تاییدیه نمره پایان نامه را در زمان دعوت به مصاحبه همراه داشته باشند. همچنین جهت بررسی تاریخ دقیق تولد این داوطلبان، همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی نیز در زمان دعوت به مصاحبه الزامی است .

 

نوشته شده توسط رسول وکیلی در |